Óvodánk

Bakonycsernye Fejér megye szélén, 3 megye – Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér – találkozási pontján található. Erdőkkel, dombokkal körülölelt, a Bakony minden szépségét magába foglaló község, több mint háromezer fős lakossággal.

A Bakonycsernyei Óvoda a falu közepén, az iskola szomszédságában található. Több mint 60 éves múlttal rendelkező, a szülők körében elismert, elfogadott intézmény. Jelenleg 3 csoportos intézmény, melyből kettő csoportot a főépületben (Rákóczi út 141.), egy csoportot pedig a falu végén található másik óvodaépületben(Rózsa utca 67/a.) működtet a fenntartó (2007. szeptember 1-től a fenntartó a Móri Többcélú Kistérségi Társulás, az óvoda tagintézmény, a bodajki Zengő Óvoda tagintézménye). 2010. szeptember 01-től egységes óvoda-bölcsődeként működünk, 2 éves kortól fogadunk bölcsődés korú gyermeket is. 2015. szeptember 01-től önálló intézményként működünk, fenntartónk a Gajamenti Önkormányzati Társulás.

A környező településekről bejáró gyermekeket is fogad az intézmény. A beíratott gyermekek létszáma átlagosan évente 80 fő.

Óvodánk alkalmazotti közössége 12 fős, ebből 7 óvónő, 1 gondozónő,  3 dajka és 1 pedagógiai asszisztens. Az óvónők valamennyien felsőfokú végzettségűek, három óvónő szakvizsgával rendelkezik, 1 óvónő német nemzetiségi diplomával is. A nevelőmunkát segítő munkatársaink valamennyien szakképzettek. Munkánkat logopédus, gyógypedagógus segíti.

Heti alkalmak:

  • Kalincsákné Kardos Bernadett logopédus, a Móri Nevelési Tanácsadó munkatársa heti 2 alkalommal végzi a nyelvi fejlesztést, segíti a fejlesztőpedagógus munkáját.
  • Kalincsákné Kardos Bernadett és Hanzli Lászlóné gyógypedagógus foglalkozik a sajátos nevelés igényű gyermekekkel.
  • Heti félórában evangélikus és katolikus hitoktatás folyik szülői igény alapján.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.