Kompetencia


TÁJÉKOZTATÓ

TÁMOP 3.1.4. – 08/2 – 2009 – 0219

„A kompetencia alapú oktatás megvalósítása Bakonycsernyén és Bodajkon”

A Móri Többcélú Kistérségi Társulás sikeres pályázatának eredményeként a Zengő Óvoda Bakonycsernyei Tagóvodája 7 000 000 Ft támogatásban részesült a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” elnevezésű pályázaton.

Így óvodánk 2009-től nyertes pályázati tagként vesz részt az Európai Uniós közoktatási projektben. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt alapvető célja:

 • a gyerekek képességeinek és kompetenciájának egyénre szabott fejlesztése, megerősítése
 • a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése
 • az óvodában a kompetencia alapú oktatás elterjesztése
 • IKT alapú módszerek megismerése és alkalmazása
 • az egész életen át tanulás képességének megalapozása
 • az esélyegyenlőség elvének érvényesülése.

A projekt megvalósításának tervezett időszaka: 2009-06-02 – 2010-08-31

Óvodánkban a kompetencia alapú óvodai oktatás a Maci csoportban kerül bevezetésre. A várható fejlesztés különböző mértékben, de minden csoportot érinteni fog, hiszen felmenő rendszerben történik annak megvalósítása további 5 éven át.

Implementáló pedagógusok: Gyuris Pálné óvodavezető, Hekl Lívia óvodapedagógus

Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük. Elengedhetetlen feltétele a pedagógiai, módszertani kultúra megújítása, melynek lehetséges eszköze a problémaközpontú tanítás vagy a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedező tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés.

A bevezetés lépései:

 • Tájékozódás a programcsomag tartalmáról
 • Közvetlen munkatársak tájékoztatása a programról, az őket érintő feladatok megbeszélése, szoros együttműködésre ösztönzés
 • Szülői értekezleten a szülők tájékoztatása
 • A gyerekek ráhangolása az új, közös élményekre
 • Szükséges eszközök kigyűjtése, folyamatos beszerzése
 • Október első hetétől a TŰZ modul témaköreinek feldolgozásának beindítása, folyamatos értékelés, észrevételek rögzítése, tapasztalatok megbeszélése
 • A programcsomag és a helyi nevelési program összedolgozása, éves tervek elkészítése a változás tükrében

Az óvodai programcsomag a négy őselem köré épül:

 • TŰZ: október, november, december
 • VÍZ: január, február, március
 • FÖLD: április, május, június
 • LEVEGŐ: július, augusztus, szeptember

Modulonként 8 témakört dolgozunk fel.

Az óvodai projekt komplex és modul rendszerű, a témák képességek szerint, differenciált tartalommal, korszerű módszerekkel kínálnak sokszínű tevékenységet a gyerekek számára.

Három hónapon belül minden korosztály a maga szintjén dolgozza fel az adott témát, miközben az aktuális ünnepeket is megtartjuk.

A program módszerei építenek a belső motivációra. A gyerekek kíváncsivá válnak a dolgok iránt, nyitottabbak, a maguk szintjén észreveszik, megértik a környező világ összefüggéseit, ez pedig előnyt jelent majd számukra az iskolába lépéshez.

A pályázat kötelező elemei:

 • 3 hetet meghaladó projekt címe: őszi kóstolgató (almaszedés képei ,
 • dióverés képei, gesztenyeszedés képei , szüret képei)
 • Témahét: Mihály napi vásár és szüreti felvonulás (Mihály napi vásár képei, szüreti felvonulás képei)
 • Moduláris oktatási program: környezeti nevelés
 • Intézményi innováció

Simek Balázsné
szakmai vezető

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.