Óvodai beiratkozás 2024/2025

beiratkozás 2024/25

Tisztelt Családok!

Kedves óvodába készülő Gyerekek!

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Bakonycsernyei Bóbia Óvoda – Mini Bölcsődében (Rózsa utca 67/B., Rákóczi út 141.) a 2024/25-ös nevelési évre történő beiratkozásra óvodás korú gyermeke részére az alábbiak szerint kerül sor:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A beiratkozás a következő módon történik:

  • Személyesen, telefonon történő előzetes időpontegyeztetés után (telefon: +36 22 413 618)

Helyszín: Bakonycsernyei Bóbita Óvode – Mini Bölcsőde

  • Bakonycsernye, Rákóczi út 141., időpont: 2024. 04. 29. hétfő, 08:00 – 18:00 óráig
  • Bakonycsernye, Rózsa utca 67/B., időpont: 2024. 04. 30. kedd, 08:00 – 18:00 óráig

A jelentkezéseket az óvoda honlapjáról letölthető szándéknyilatkozaton tehetik meg, a szükséges dokumentumok csatolásával.

Az Óvodai beiratkozásról szóló hirdetmény innen letölthető >>

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • adatlap óvodai beiratkozáshoz mindkét szülő aláírásával ellátva
  • nyilatkozat az intézményválasztáshoz való beleegyezéhez (külön élő, de közös felügyeleti jogot gyakorló szülők esetén)
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája
  • mindkét szülő (gondviselő) személyazonosító okmánya és lakcímkártyája
  • szakértői vélemény, amennyiben a gyermek különleges bánásmódot igényel (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-, magatartási- és tanulási nehézséggel küzd)

A felvételről a szülőket 2024. május 24-ig írásban értesítjük.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.