2022-2023-as óvodai beiratkozás

Tisztelt Családok!

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsődében (Rákóczi út 141., Rózsa utca 67. B. ép.) a 2022/23-as nevelési évre történő beiratkozásra óvodás korú gyermeke részére az alábbiak szerint kerül sor: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Az Oktatási Hivatal április 16-ig értesítést küld azon gyermekek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.

A beiratkozásra a következő módon kerülhet sor:

 • Személyesen, telefonon történő előzetes időpont egyeztetés után (Tel: 06/22 413-618)
 • Elektronikus úton az ovi@csernyeiovi.hu e-mail címen

 

HELYSZÍN: Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde, Bakonycsernye, Rákóczi út 141.

IDŐPONT: 2022. ÁPRILIS 27-28. (SZERDA, CSÜTÖRTÖK) 8 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

 

A jelentkezéseket az óvoda honlapjáról letölthető szándéknyilatkozaton (óvodában is átvehető) tehetik meg, a szükséges dokumentumok csatolásával.

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • adatlap óvodai beiratkozáshoz mindkét szülő aláírásával ellátva
 • nyilatkozat az intézményválasztáshoz való beleegyezéshez – külön élő, de közös felügyeleti jogot gyakorló szülők esetében
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája
 • mindkét szülő (gondviselő) személyazonosító okmánya és lakcím kártyája
 • szakértői vélemény, amennyiben a gyermek különleges bánásmódot igényel (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-, magatartási- és tanulási nehézséggel küzd)

 

A felvételről a szülőket 2022. május 25-ig írásban értesítjük.

Sok szeretettel várjuk az új ovisokat!

Letölthető nyilatkozat PDF formátumban:

https://csernyeiovi.hu/wp-content/uploads/2022/04/Nyilatkozat-ovodai-beiratkozashoz_Bakonycsernye-2022-2023.pdf

2021-2022 beiratkozás

Tisztelt Családok!

Kedves leendő Óvodások!

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsődében (Rákóczi út 141., Rózsa utca 67. B. ép.) a 2021/22-es nevelési évre történő beiratkozásra óvodás korú gyermeke részére az alábbiak szerint kerül sor:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Az Oktatási Hivatal április 16-ig értesítést küld azon gyermekek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.

A beiratkozáshoz nem szükséges a feltétlen személyes szülői/gondviselői megjelenés, a jelentkezést elektronikus úton, telefonon, vagy különösen indokolt esetben személyesen fogadjuk.

A jelentkezéseket a letölthető szándéknyilatkozaton tehetik meg, a szükséges dokumentumok csatolásával (gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája, szülő lakcímkártyája) május 20-ig.

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot szíveskedjenek megküldeni

 • az ovi@csernyeiovi.hu email címre vagy
 • postai úton: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 141.
 • elérhetőség: 06/22 413-618, 06/20 223 05 93

Sok szeretettel várjuk az új ovisokat!

Letölthető nyilatkozat PDF formátumban:

Nyilatkozat-óvodai-beíratkozáshoz_Bakonycsernye 2021-2022

 

 

Óvodai, bölcsődei beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 Értesítjük az érintett szülőket, hogy a

 Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsődében

(Rákóczi út 141., Rózsa utca 67/B. ép.)

a 2020/21-es nevelési évre történő beiratkozás

óvodás korú gyermekek részére az alábbi határozat szerint kerül sor:

 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

Prof. Dr. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztere által, 2020. március 25-én kiadott 7/2020. (III.25.) számú EMMI határozat alapján, a veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:

 1. Ha a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen – az általa választott óvoda vezetője április 17-ig fogadja.
 2. A körzettel nem rendelkező óvoda (például: magánóvoda, egyházi óvoda) az oda jelentkezők részére a beiratkozást április 2. – április 20. között tartja. Az óvoda az a) alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. A körzettel nem rendelkező óvoda a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, valamint az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét.
 3. A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával, valamint a fenntartójával egyeztetett módon – április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A felvételi döntésről értesíti a szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor. Ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – beiratkozási beosztást készít, ennek alapján a szülőt a beiratkozás részére rendelkezésre álló időpontjairól haladéktalanul tájékoztatja. Kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.
 4. A körzetbe tartozó gyermekek felvétele automatikus, de a nyilatkozat önkéntes kitöltésével megkönnyíti a felvételi eljárás lebonyolítás.

Letölthető nyilatkozat PDF formátumban: Nyilatkozat-óvodai-beíratkozáshoz_Bakonycsernye 2020-2021

A bölcsődei beiratkozás az egész év során folyamatosan történik.

Letölthető nyilatkozat PDF formátumban: Kérelem bölcsődei beiratkozáshoz_Bakonycsernye 2020

Sok szeretettel várjuk a leendő óvodásokat, bölcsődéseket!

Bakonycsernye, 2020.04.05.

Fojtyikné Gyuris Andrea

intézményvezető