Óvodai, bölcsődei beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 Értesítjük az érintett szülőket, hogy a

 Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsődében

(Rákóczi út 141., Rózsa utca 67/B. ép.)

a 2020/21-es nevelési évre történő beiratkozás

óvodás korú gyermekek részére az alábbi határozat szerint kerül sor:

 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

Prof. Dr. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztere által, 2020. március 25-én kiadott 7/2020. (III.25.) számú EMMI határozat alapján, a veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:

  1. Ha a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen – az általa választott óvoda vezetője április 17-ig fogadja.
  2. A körzettel nem rendelkező óvoda (például: magánóvoda, egyházi óvoda) az oda jelentkezők részére a beiratkozást április 2. – április 20. között tartja. Az óvoda az a) alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. A körzettel nem rendelkező óvoda a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, valamint az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét.
  3. A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával, valamint a fenntartójával egyeztetett módon – április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A felvételi döntésről értesíti a szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor. Ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – beiratkozási beosztást készít, ennek alapján a szülőt a beiratkozás részére rendelkezésre álló időpontjairól haladéktalanul tájékoztatja. Kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.
  4. A körzetbe tartozó gyermekek felvétele automatikus, de a nyilatkozat önkéntes kitöltésével megkönnyíti a felvételi eljárás lebonyolítás.

Letölthető nyilatkozat PDF formátumban: Nyilatkozat-óvodai-beíratkozáshoz_Bakonycsernye 2020-2021

A bölcsődei beiratkozás az egész év során folyamatosan történik.

Letölthető nyilatkozat PDF formátumban: Kérelem bölcsődei beiratkozáshoz_Bakonycsernye 2020

Sok szeretettel várjuk a leendő óvodásokat, bölcsődéseket!

Bakonycsernye, 2020.04.05.

Fojtyikné Gyuris Andrea

intézményvezető