Tájékoztatás a Mini Bölcsődei beiratkozásról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Mini Bölcsődében a beiratkozásra egész évben lehetőség van.

A beiratkozás helye: Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde
A Mini Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek a szülei, nevelői, gondozói (munkavégzésük, munkaerő-piaci programban-, képzésben való részvételük, betegségük, szociális, vagy egyéb ok miatt) napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni, illetve igazolni tudják, hogy ők és gyermekük (gyermekeik) Bakonycsernye, Balinka településen lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

A beiratkozáshoz szükséges: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcím igazolása, valamint a szülő lakcímkártyája. A felvételhez szükséges egyéb információkat a szülőknek a helyszínen írásos formában kell benyújtaniuk.
A beiratkozásra a gyermeket a szülőnek nem szükséges magával hoznia.
A gyermek húsz hetes korától három éves koráig jogosult bölcsődei ellátásra, illetve annak a nevelési évnek a végéig, vagyis augusztus 31-ig.

Az újonnan jelentkező gyermekek fogadására a nevelési évben folyamatosan van lehetőség a felszabadult férőhelyek számától függően.

A mini bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a napközbeni gyermekellátás, ezen belül a bölcsődei ellátás egyik intézménytípusa, amely 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket. Az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek a 4. életévük betöltését követő augusztus 31-éig maradhatnak a mini bölcsődében. Azok a gyermekek, akik a nevelési év folyamán augusztus 31-éig betöltik 3. életévüket, szeptember 1-étől tesznek eleget óvodai nevelési kötelezettségüknek. A mini bölcsődében sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekek számára is nyújtható ellátás. A sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek annak az évnek augusztus 31. napjáig nevelhető a mini bölcsődében, amelyben a 6. életévét betölti. A jogszabály szerint sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult az a gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. A sajátos nevelési igényt, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultságot a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága állapítja meg, ennek alapján lesz jogosult a gyermek fejlesztésre, egyes szociális, gyermekvédelmi ellátások igénybevételére. Sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek ellátása esetén a mini bölcsőde köteles együttműködni a gyermek fejlesztését ellátó, területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel

A Mini Bölcsődei beíratás kapcsán felmerülő kérdésekkel, illetve további információval Fojtyikné Gyuris Andrea intézményvezető kereshető. (8065 Bakonycsernye, Rákóczi út 141., tel: 06 22/413-618)

Fojtyikné Gyuris Andrea
megbízott intézményvezető

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.